Фондация Вътрешен компас е създадена с цел хората, които намираме смисъл в растежа и развитието на предприемачите, младите хора, както и включването на нашите по-възрастни членове на обществото с техните умения, опит, търпение по-активно в живота на обществото, да допринасяме с нашия жизнен и професионален опит, мъдрост и страст за промяната на България към повече обич, развитие и щастие.

Има разнообразни начини, по които фондация Вътрешен компас може да се ползва от вашата щедрост.гражданска отговорност

Локация

гр. София, ул. Георги Бенковски 12А, вх. Б