Училище за бременни и бъдещи родители БЕБЕ и клуб Родители са безплатни лекции, които се организират от агенция InterConnection. Темите проследяват бременността, раждането, отглеждането и възпитанието на бебето и детето.

Локация