Счетоводна Академия БулМар е платформа, администрирана от „Академия БулМар“ ЕООД с ЕИК 121200311.

Kaто част от групата Kreston BulMar, чрез платформата ние осигуряваме надеждно и качествено обучение на млади специалисти в областта на счетоводство, одит, данъци и ТРЗ.

Ние вярваме, че ако се повишат теоретичните знания и практическите умения на счетоводителите в България, това ще повиши престижа и оценката за счетоводната професия.

Затова нашата мисия е да подготвяме счетоводители с най-добри теоретични знания и практически умения, които постоянно да издигат авторитета на счетоводната професия и оценката за счетоводния труд.гражданска отговорност

Локация

София 1309, ул. Найчо Цанов 172