Център за професионално обучение (ЦПО) към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД е създаден през 2006 година като обучаваща организация за предоставяне на професионална квалификация по 16 професии в 18 специалности и е лицензирана от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) под № 200812591.

НАШАТА ЦЕЛ е да постигаме качествено професионално обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото и на работодателите.гражданска отговорност

Локация

гр. София ул.